• 14/29 ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/2

  • แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ 10170

​ProjektMe ระบบบริหารจัดการโครงการ

เราเข้าใจว่าการบริหารลูกค้าและจัดการโครงการให้เป็นไปตามต้องการและเป้าหมายขององค์กรเป็นภารกิจที่ท้าทาย และเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ProjektMe จึงได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการบริหารงาน จัดสรรงานให้ทีมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเก็บข้อมูลด้านงานการขายและการเงินไปด้วย
0
0
0

Our Core Modules 

Features (เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการโครงการของคุณด้วย Projektme)

Manual & Usage

คู่มือการใช้งานระบบ ProjektMe

Blog & Knowledge

Most Recent Posts (แบ่งปันข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ)

Our Trust Clients

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

widget